Đừng hỏi để hỏi, chỉ cần hỏi (Don't ask to ask)

Đừng hỏi để hỏi, chỉ cần hỏi (Don't ask to ask)

Bài viết được lấy ý tưởng từ : https://dontasktoask.com/

Khi lên các nhóm chat cộng đồng, đôi khi bạn sẽ nghe ai đó hỏi như thế này:

"Có ai là chuyên gia Laravel không?"

Điều này làm phiền cho nhiều người, vì nó là câu hỏi gây khó chịu làm cho mọi người thấy chán vì nó thường xuyên xuất hiện.

Nhưng tại sao lại gây khó chịu? Vì câu hỏi đó chẳng có một cái mục tiêu rõ ràng nào cả. Bạn đang tìm kiếm ai đó sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực để giúp bạn, mặc dù bạn không nói rõ vấn đề của mình là gì, hoặc liệu nó có liên quan đến Laravel hay không.

Ngay cả khi có những người chuyên về Laravel trên trong nhóm, họ có thể không muốn trả lời câu hỏi của bạn. Có rất nhiều lý do khác nhau, ví dụ như họ không chắc chắn rằng họ có thể giúp bạn. Hoặc là họ đang bận bỏ mợ ra cần gì thì hỏi nhanh trả lời luôn cho nó gọn.

Vì vậy, nếu bạn muốn nhận được câu trả lời chính xác cho vấn đề của mình, hãy nói rõ vấn đề của mình cần hỏi. Vụ dụ như:

Mình đã viết function đăng nhập như thế này trên Laravel nhưng lại lỗi như thế này, thế kia? Gửi thêm cái hình function bạn viết rồi cái hình lỗi ra

Bằng cách đưa ra câu hỏi rõ ràng, cụ thể về vấn đề của bạn. Điều này sẽ giúp mọi người trên phòng chat hiểu vấn đề của bạn và có thể giúp đỡ bạn một cách hiệu quả.

Vậy, hãy nhớ, đừng hỏi những câu hỏi chỉ để hỏi mà hỏi hãy hỏi một câu hỏi thật sự.